Föreläsningar och Workshops

Glädjefylld Vilja är temat på föreläsningar och blogg 2018.
– Från inre ledarskap till gemensamma mål!

Inspirationsföreläsningar, workshops och öppna kurser

INSPIRATIONSFÖRELÄSNINGAR OCH WORKSHOPS

Eva Swede - Med GlädjefylldVilja

7 STEG TILL GLÄDJEFYLLT LEDARSKAP

– Vet du vad du vill? Varje dag är full av beslut – stora som små. Din vilja och andras vilja, i familjen, på arbetsplatsen eller med vänner, leder till små och stora beslut som påverkar ditt liv. Känslomässiga och mentala beslut som skapas av våra val. Valen leder till negativ stress eller ett bra ledarskap beroende på om och hur du väljer. Inspirationsföreläsning som stärker ditt självledarskap och vässar dina strategier för att utveckla samarbeten och möta omvärldens utmaningar.

MOTIVERADE TEAM – MED GLÄDJEFYLLD VILJA

Välj Glädjefylld Vilja i stället för stress i ert team.
Känner du att du ibland balanserar mellan att känna glädje och negativ stress i jobbet? Föreläsning om självledarskapets betydelse i teamutveckling men även den organisatoriska arbetsmiljön. Hur vi alla delar att ansvar att styra mot egna och gemensamma mål. Utgå från ditt självledarskap och egna mål för att sedan tillsammans med andra era nå gemensamma mål. Eva föreläser om ledarskap, chefskap, medarbetarskap, arbetsmiljö och att utveckla idéer mot lönsamma mål.

SE OCH SYNAS – BEMÖTANDE OCH PERSONLIGT VARUMÄRKE

Vet du vilket intryck du gör på andra? För att kunna se och ta del av varandras professionella förmåga behöver vi utveckla vårt personliga varumärke. Vår förmåga att se och lyssna på andra, vårt bemötande och att synas själv behöver anpassas till ett samhälle med snabba förändringar. Digitalt och i verkliga möten. Eva inspirerar till insikter om hur ditt bemötande påverkar din omgivning och hur du medvetet och omedvetet påverka andra när förutsättningarna förändrats. Hur vi kan mötas med bibehållen integritet samtidigt som vi representerar oss själv och vårt företag.

Kontakta mig och berätta om era utmaningar så ger jag förslag på aktiviteter för dig eller för ert företag. Kontaktuppgifter ser du högst upp till höger. Referenser under sidan ”Om Eva”.

FÖRETAGSANPASSAD WORKSHOP
GLÄDJEFYLLD VILJA I ARBETET
– FRÅN INRE LEDARSKAP TILL GEMENSAMMA MÅL

Företagsanpassade workshops och föreläsningar. 1 dag om idéutveckling, entreprenörskap och ledarskap, mål, motivation och beslut. Genom målstyrning lär du dig att hantera din stress, förhåll dig till, och genomföra, företagets affärsidé även när omvärlden förändras. För ägare, chefer och medarbetare samt idérika personer.

Idé 1208Under kursen lär du dig att
– Utveckla positiv energi i stället för negativ stress
– Utveckla ett lönsamt beteende och en bra dialog
– Odla dina professionella relationer
– Göra bra val och genomföra egna och gemensamma mål
– Utveckla din Glädjefyllda Vilja och följa din längtan

 

ÖPPEN KURS
FRI OCH STARK – MED GLÄDJEFYLLD VILJA

Vill du lära dig mer om hur du utvecklar din vilja och ditt inre ledarskap? Kurs i mål, motivation och att fatta beslut. Utbildning, mental träning och praktiska verktyg för dig som vill lära dig mer om praktisk ViljeUtveckling. Att välja och komma till beslut. Kursen kan även kombineras med coaching/mentorskap genom personligt möte i Stockholm eller via telefon/online.

Öppen kurs i StockholmPris 2 500 kr exklusive moms för företag, övriga inklusive moms.

Kommande kurser 2018:

  • Fredagen den 17/8

Heldag 09:00 – 16:00. Läs om innehållet Här eller kontakta mig.

 

LITE MER, PROCESSLEDNING OCH KONSULTATIONER
– UTVECKLING OCH FÖRÄNDRING I TEAM OCH ORGANISATION

Ledarskap – Team – Arbetsmiljö – Förändring – Idé och företagsutveckling
Nå gemensamma mål genom att utveckla organisation och team. Träna på samarbetsförmåga, ledarskap & förändring, chefskap & medarbetarskap, bemötande & dialog, glädje & vilja. Ring mig och berätta om era behov och förutsättningar . Eva 0733-81 80 84.

På mitt företags hemsida kan du läsa mer om du vill fördjupa dig:
Team- och organisationsutveckling. Läs mer Här.
Idé- och företagsutveckling. Läs mer Här.

Lämna en kommentar