Överväldigas du då och då av känslor?

– Nu har det gått för långt!

När negativa känslor överväldigar oss riskerar vi att säga saker vi inte menar, eller kanske ångrar efteråt. När känslorna flödar kan det även innebära att vi äntligen vågar säga något vi gått och funderat på länge. Risken är att känslorna kommer ut i affekt när bägaren rinner över. Utmaningen är att få ut känslorna så att de tjänar oss i stället för att hindra oss.

Positiva känslor är det inte så farligt att överösa andra med. Då är vi ofta lite väl restriktiva och delar inte alltid med oss av vår glädje till varandra… Kanske är vi lite ovana och blyga och ibland vet vi inte hur vi ska uttrycka positiva känslorna och att vi uppskattar andra. Det kan ibland hända att det blir lite för mycket känsloyttringar för omgivningen om man inte lyssnar in mottagarens sinnesstämning.

Kärleksfulla känslor och attraktion riktat mot en speciell person kan överväldiga oss på ett alldeles speciellt sätt som kräver ett eget blogginlägg. Här gäller det att vara lyhörd.

Vad händer då innan känslorna väller upp?

De flesta av oss överväldigas någon gång av känslor. En del av oss oftare än andra. Utmaningen är inte känslorna i sig utan hur du förmår att hantera dem. Speciellt om du har gått omkring med dem under en längre tid och inte riktigt gett dem den uppmärksamhet de behöver. I värsta fall pyser de över utan att vi förmår eller hinner uttrycka det vi egentligen vill säga.

Vad vill känslorna säga dig? 

Du behöver lyssna till dig själv i tid – och helst hela tiden. Ibland håller vi tillbaka våra våra känslor tills de svämmar över. Om du sätter ord på känslorna när de uppstår och lyssnar på dem är det lättare att förstå vad de vill säga dig och hantera deras budskap. En känsla är ett budskap till dig själv och enbart till din omgivning om du väljer att uttrycka den,

Hur hanterar du känslor?

Här följer tre scenarier:

 • Du håller tillbaka dina känslor, ignorerar dem medvetet eller omedvetet.  De kommer att skava i dig och det kan leda till diffusa eller påtagliga kroppsliga symptom som huvudvärk, magvärk mm. Slutligen gör de sig påminda med en ökad kraft och et finns en risk att de inte har rimliga proportioner när de väl kommer till utlopp.
 • Du medvetandegör dina känslor, sätter namn på dem och försöker förstå vad de vill förmedla. Det blir lättare att hantera dina känslor och låta dem leda dig till en medveten handling när du ”sett” dem.
  • Känn efter. Vad är det egentligen du känner?
  • Sätt namn på känslan. Beskriv den.
  • Vad har den för budskap till dig?
  • Kanske har du behov av att ändra ditt beteende. Hur behöver du agera? På kort och/eller lång sikt.
  • Är känslan en följd av något du inte kan förändra? Kan du då acceptera känslan även om du inte tycker om den?
 • Ibland är du i en situation där du inte kan sätta dina känslor i fokus i stunden. Då behöver du notera att de finns och härbärgera dem tills vidare. Sätt dem på paus, men ta sen tillbaka dem, hantera och medvetandegör dem så fort du har möjligt till det.

Kan du se dina känslor som en källa till inspiration och självkännedom i utvecklingen av ditt självledarskap?

Undrar Eva