Vill du leva i nuet?

I så fall är du inte ensam.
Det flesta av oss vill kunna känna harmoni och glädje i vardagen. På frågan om varför vi inte kan leva i nuet blir svaret ofta att det beror på stress, tidsbrist etc.

Om det stämmer på dig funderar du nog på hur du använder din tid. Du planerar din tid i din kalendern, men tiden räcker inte till och planer spricker. Så var tar tiden vägen?

Jag gissar att du inte brukar boka tid åt dina tankar i kalendern. När vi försöker hantera hur vi ska leva nu, i vår vardag, påverkas vi av våra tankar om det förgångna och om framtiden.

Vi tänker dels på vår egen historia, det vi upplevt, dels på våra drömmer om framtiden. När det väcker bra känslor och idéer är det fantastiskt. När du börja grubbla kan de ta mycket tid som du inte har räknat med.

Om du inte har skapat utrymme för att reflektera kan de här tankarna och känslorna upplevas som tidstjuvar och skapa stress. Du kanske stänger av dem men de ligger kvar under ytan och behöver uppmärksamhet. De väcker längtan eller blir något som ligger och skaver. Medvetet, eller omedvetet, styr de våra handlingar och vårt förhållningssätt när de växer sig starka. De behöver vår tid för reflektion och transformation.

Med andra ord – Vi påverkas av tankar om vår historia och framtid. De behöver egen tid. Annars tar de din tid.

Lär av din historia

Våra minnen kan ge oss mycket glädje när vi tänker tillbaka, reflekterar och lär oss av våra tidigare upplevelser. Men alla våra minnen är inte positiva. Ibland behöver vi lära oss att acceptera att det aldrig går att förändra det förflutna och vi behöver istället hantera våra minnen.

I vår personliga historia finns det två teman som ofta påverkar oss negativt och stoppar oss från att komma vidare.

 • Vi lever en del av vårt liv i det förgångna
  Vi fastnar i minnen och längtar tillbaka. Ibland minns vi dessutom historien med förskönande omskrivningar som om allt som var bättre förr. Vi är inte så villiga att förändra vårt beteende eftersom vi har det förgångna som en mall för hur det borde vara idag även om omständigheterna har förändrats. Risken är att det blir en kamp mellan våra minnen och realiteter i vår vardag.
 • Alla minnen är inte bra minnen
  Vi bär på historier som fortfarande föder skuld och skam. Om vi inte har gjort upp med vårt förflutna och våra känslor runt vår historia kan vi leva kvar i ångest, skuld och skam för vissa händelser och handlingar. En händelse i vår vardag kan närsomhelst utlösa känslor av smärta eller trigga ett gammalt beteendemönster.

  Vi behöver ta oss tid för att ta hand om vår historia om vi ska kunna leva i bra relationer och utvecklas idag. Acceptans för det vi inte kan påverka längre betyder inte att vi tycker att det är bra. Enbart att vi accepterar att vissa saker inte går att ändra även om vi önskar att det hade varit på ett annat sätt. Acceptans gör att vi kan släppa det gamla och leva i nuet.

Planera för framtiden

Framtiden kan också ta tid och energi. Två exempel på vad som kan hålla tillbaka vår utveckling och vår glädje i nuet:

 • Vi tror att framtiden kommer att bli bättre än nuet
  Därför skjuter vi upp beslut som är obekväma eller svåra till ett ”bättre” tillfälle i framtiden. Vi lever inte i nuet eftersom vi väntar på att framtiden ska se till att våra utmaningar ”löser sig”. Ibland kan det vara en bra strategi att vänta med beslut, men det fungerar inte som ett livsmönster.
 • Oro för framtiden
  Vi bygger upp negativa scenarier om framtiden vilket innebär att vi använder oproportionerligt mycket av vår dyrbara energi på att oroa oss. Vi oroar oss för händelser som vi inte kan påverka och som troligen inte kommer att inträffa.

Det är bra att fundera och planera för framtiden, men om man inte ser flera alternativa scenarier, positiva och negativa, är det lätt att fastna i negativa tankar om framtiden.

Leva i nuet? – Bli din egen förändringsledare

Om du ägnar för mycket av din tid med att tänka på din historia eller drömma om din framtid minskar du utrymmet för att leva nu, i den tid du vet att du verkligen har. Bli din egen förändringsledare och ställ om till nuet.

Tips!

 • Boka tid med dig själv för reflektion varje dag. Medvetandegör de tankar och känslor som skaver i dig och även dina positiva tankar och känslor.
 • Lär dig av din historia. Vad har varit bra – Vad har varit sämre? Hitta din acceptans för det du inte kan förändra, ta tillvara sina erfarenheter och gå vidare.
 • Fundera på vad du vill. I vilka steg kan du främja din egen utveckling och ta hand om din energi? Vad vill och kan du påverka?
 • Planera för framtiden och skapa utrymme för din egen utveckling där du kan möta yttre förändring.
 • Lev nu, låt inte din historia och framtid bli tidstjuvar i din vardag. Använd din tid väl och njut av varje dag.

Lär av historien, planera för framtiden och lev nu!
Eva

Om du söker guidning till ett bättre nu. Läs mer här.
Om du vill läsa mer om självledarskap. Läs mer här.