Självledarskap – Tillsammans

Självledarskap är en förutsättning för att du ska kunna jobba bra tillsammans med andra. Framförallt nu, i en tid där vi behöver anpassa oss till förutsättningar som ändras snabbt och kräver nya arbetssätt och idéer. Vi behöver ta initiativ till modiga handlingar, lägga tid på vår egen utveckling och bidra till god kommunikation. Om du är tydlig för dig själv är det lättare att vara tydlig för andra.

På bilden ser du utdelningen av det nationella SKAPA-priset, ett av Sveriges största uppfinnarpris, till minne av Alfred Nobel. Under de senaste sju åren har jag haft förmånen att delta i beredningsgruppen för den nationella tävlingen. Vi går igenom och bereder alla tävlingsbidrag innan de presenteras för juryn.

När vi går igenom bidragen blir det väldigt tydligt för mig att det krävs ett starkt självledarskap för att driva nya idéer och bidra till utveckling.


Självledarskap i arbetslivet

Här är ett annat, vardagligt exempel, på varför vi behöver ett utvecklat självledarskap när vi jobbar tillsamman:
Du har en idé som du tror gör att arbetssituationen för de andra i ditt team blir mer gynnsam. Entusiastiskt presenterar du din idé för de andra, men du möts av 3 olika reaktioner.

– A ger dig beröm utan att specificera säga vad som var bra.
– B ger dig sedan ganska vag, negativ kritik.
– C kommenterar inte alls.


Vilka känslor väcker A, B och C hos dig? Några exempel:
– A, Du känner dig glad och får ett kvitto att du har en bra idé.
– B, Du känner dig lite nedslagen och kanske ledsen, undrar vad du gjort för fel.
– C, Du känner dig osedd och lite förvirrad. Du börjar grubbla på varför C inte säger något.

Du som var så övertyga om att din idé var bra, blir lite tagen på sängen och säger just nu inte så mycket mer om saken till dina medarbetare, men dina känslor far runt i kroppen. Om ni ska jobba bra tillsammans behöver både du och de tre andra utveckla ett självledarskap där ni blir tydligare mot er själva och varandra. I det här exemplet vara varken presentationen eller återkopplingen var så tydlig, vilket kan leda till att idén rinner ut i sanden.


Yttre förändring möter vi inifrån


Att fundera över: Med vilken känsla hade du gått hem efter dagen i exemplet ovan om du enbart fått återkoppling av en av personerna A, B eller C? Glad, ledsen eller förvirrad? Om du bara hade lyssnat på dig själv, vad hade hänt då?


Yttre förändring, egen utveckling och skiftande signaler från din omgivning väcker lätt motstridiga känslor som gör att du känner dig osäker. Det finns en risk att du överlåter åt din omgivning att styra dina omedelbara känslor och handlingar. Faktum är att vi ofta är mer känslostyrda än vi själva tror. Självtvivel och osäkerhet riskerar att få för mycket utrymme om du inte använder ditt självledarskap för att reflektera, lyssna på dina känslor och välja dina handlingar.


Sannolikt är det så att förändringstakten i samhället inte kommer att gå ner. Därför behöver vi träna på att göra bra val och handla rätt. När du vet vad du själv vill och känner är det också lättare att kommunicera och göra rätt saker tillsammans med andra. När vi känner oss psykologiskt trygga ökar också kreativiteten och goda idéer får plats.


Förändring sker hela tiden. Självledarskap innebär att du ser och utvecklar din inre förmåga att leda dig själva och möta omvärlden. Därför behöver du kalibrera din inre kompass så att den kan vägleda dig även när du får motstridiga signaler från omvärlden.


2023 – Ett år av självledarskap och utveckling

Sammanfattningsvis – Det bästa sättet att rusta dig inför förändringar och utveckling är att arbeta med ditt eget självledarskap. Som ett resultat av det kommer jag att ägna en stor del av 2023 till självledarskap med glädje och vilja – Glädjefylld Vilja. Jag tror inte bara att det är bra, jag tror att det är nödvändigt. Med andra ord, jag kommer skriva mer på det här temat.


Eva – Med Glädjefylld Vilja inför framtiden

Om du vill utveckla ditt självledarskap – läs mer här: Självledarskap
Du kan även läsa mer här